Studio Art&Passion | COMPOSITION H6
16765
post-template-default,single,single-post,postid-16765,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

COMPOSITION H6

 

Composition H6

W dniu 07.03.2019 w Studio Art&Passion odbył się wernisaż wystawy Paula Bika.

Wystawa Composition H6  jest kontynuacją jego poszukiwań w dziedzinie kompozycji. Eksploruje on świat konstruktywistycznych form linii prostych, łuków i okręgów. Używa podstawowych, powszechnie występujących kształtów, dzięki czemu może komunikować się ze swoimi odbiorcami w sposób bezpośredni, na poziomie emocji, bez konieczności posiadania z nimi wspólnego klucza kulturowego.

Punktem wyjścia w pracy artysty nad kompozycją jest występowanie pewnego uniwersalnego, pierwotnego wrażenia związanego z obcowaniem z kształtami: kolistymi – miękkimi bądź kanciastymi – ostrymi. Symbolizować by one mogły odpowiednio takie cechy, jak: spokój, delikatność i łagodność a z drugiej strony: niepokój, siłę i waleczność. Te dwa rodzaje kształtów niosą ze sobą przeciwstawny ładunek cech i emocji, które można by najogólniej rozróżnić jako ‘kobiece’ i ‘męskie’. W pracach Paula Bika najczęściej występują one razem, tworząc dopełniający się układ sił.

Dodatkowym elementem wpływu na emocje odbiorcy jest kolor. Podobnie jak kształty, wywołuje on różnego rodzaju odczucia i podobnie jak one trafia do bardziej ‘męskich’ lub bardziej ‘kobiecych’ aspektów naszej natury. W pracach Bika nie jest on tylko tłem dla budowanych w trzech wymiarach konstrukcji, ale staje się jedną ze składowych kompozycji. I tak, może on być zarówno dopełnieniem emocji wynikających z układu linii, bądź częściej – może stanąć do nich w opozycji.

Artysta często podkreśla tę inklinację do subtelnego zaburzenia harmonii, upodobanie do celowych niedoskonałości, wywołujących w odbiorcy doświadczenie pewnego niepokoju. Taki właśnie efekt wywołuje zastosowanie w kilku obrazach prezentowanych podczas tej wystawy techniki podwójnego dna.

Kiedy obcujemy z harmonijną kompozycją tych prac, nasz wzrok co i rusz trafia na otwór w powierzchni obrazu, potyka się, spada w jakąś otchłań niepokojąco niknącą w cieniu. Rodzi się wtedy pewien dyskomfort, który oddziałuje silniej na nasze emocje aniżeli czysta harmonia, dodając tym pracom ‘drugiego dna’ już nie tylko na poziomie fizycznym.

 

 

Paul Bik (rocznik ‘79) jest urodzonym w Polsce, a mieszkającym i pracującym od kilku lat we Włoszech artystą wizualnym. Na doświadczenie silnie wybrzmiewające w jego obrazach składają się studia psychologiczne w Warszawie, wieloletnia praca w orbicie świata mody, a także ( po ukończeniu kursów z projektowania wnętrz na warszawskiej ASP ) praca architekta wnętrz zarówno w Warszawie, jak i w Mediolanie. Od kilku lat jego działalność skupia się jednak wyłącznie na twórczości artystycznej.